แบบสอบถามเกี่ยวกับการขุดถ่านหินในเจนเทียฮิลส์เมกาลายา