ใช้เครื่องมือเครื่องบดแอมป์คัตเตอร์สำหรับรายการขาย